ماساژ سنگ داغ : فواید و نکاتی که باید در نظر بگیرید

ماساژ سنگ داغ که به ماساژ هات استون نیز معروف است، نوعی “ماساژدرمانی” است که از سنگ‌های صاف و حرارت دیده برای انجام ماساژ بهره می‌برد. این احتمال وجود دارد که این درمان از سنت شفابخشی آیورودا که ۵۰۰۰ سال پیش در هند وجود داشته است، سرچشمه گرفته باشد.

ادامه مطلب “ماساژ سنگ داغ : فواید و نکاتی که باید در نظر بگیرید”