تجربه بیمار آنومالی ابشتین پس از بهبودی توسط درمان دکتر سپیده پزشکی

آنومالی ابشتین بیماری قلبی مادرزادی نادری است که در آن قسمت هایی از دریچه تریکوسپید (یا سه لتی) غیر طبیعی است. دریچه تریکوسپید محفظه قلب راست پایین (بطن راست) را از محفظه فوقانی قلب راست (دهلیز راست) جدا می کند. در ناهنجاری ابشتین، تعیین موقعیت دریچه تریکوسپید و نحوه عملکرد آن برای جدا کردن دو محفظه غیرطبیعی است.

ادامه مطلب “تجربه بیمار آنومالی ابشتین پس از بهبودی توسط درمان دکتر سپیده پزشکی”

نقص دیواره دهلیزی چیست؟

نقص دیواره دهلیزی (ASD) نوعی سوراخ در دیواره بین دو دهلیز بالایی قلب است. این نقص مادرزادی می‌باشد. در حالی که نقص دیواره بین بطنی (Vsd) سوراخی بین بطن راست و چپ است.

ادامه مطلب “نقص دیواره دهلیزی چیست؟”