نقص دیواره دهلیزی چیست؟

نقص دیواره دهلیزی (ASD) نوعی سوراخ در دیواره بین دو دهلیز بالایی قلب است. این نقص مادرزادی می‌باشد. در حالی که نقص دیواره بین بطنی (Vsd) سوراخی بین بطن راست و چپ است.

ادامه مطلب “نقص دیواره دهلیزی چیست؟”