نارسایی دریچه تریکوسپید (دریچه سه لتی) چیست؟

نارسایی دریچه سه لتی (تریکوسپید) زمانی اتفاق می افتد که دریچه ترکوسپیدبه درستی بسته نمی شود و این موضوع باعث می شود که در زمان انقباض بطن راست خون به دهلیز راست برگردد. نارسایی دریچه تریکوسپید ممکن است بخاطر بیماری قلبی مادرزادی باشد و یا اینکه بر اثر مشکلات دیگر ایجاد شود.

ادامه مطلب “نارسایی دریچه تریکوسپید (دریچه سه لتی) چیست؟”