۱۵ عامل خطر در فشار خون بالا

فشار خون بالا با اصطلاح hypertension شناخته میشود. فشار خون ، مقدار نیرویی است که به دیواره های شریان ها اعمال میشود. زیرا خون از طریق آن جریان پیدا میکند.

ادامه مطلب “۱۵ عامل خطر در فشار خون بالا”