صدا های قلب

صدای قلب

صداهای طبیعی قلب یعنی صدای اول و دوم عمدتاً در اثر بسته شدن دریچه های قلب شنیده می شود . فاصله بین صدای اول و دوم با زمان سیستول مطابقت دارد و این زمان به طور طبیعی کوتاهتر از زمان بین صدای دوم و اول (دیاستول) است. اگر سرعت ضربان افزایش یابد ، زمان دیاستول کوتاه می شود. در ادامه به بررسی ۴ صدای قلب که طبیعی هستند میپردازیم.


اصولا ۴ نوع صدای قلب طبیعی وجود دارد و در شرایط فیزیولوژیک در فواصل سیستول و دیاستول سکوت وجود دارد. در بیماری های بطنی ممکن است به وجود صدای اضافی در زمان سیستول و دیاستول پی برد که آنها را صداهای گالوپ اسنپ (Snap Gallup) و کلیک (Click) می‌نامند. تنگی دریچه قلب شدید یعنی زمانی که دریچه باید باز باشد و باز ماندن شکاف دریچه، وقتی باید بسته باشد، باعث ایجاد صداهایی می شود که آنها را سوفل (Murmur) می نامند. در ادامه صداهای قلب را بررسی می‌کنیم.

صدای اول قلب (S1)

صدای اول قلب مربوط به بسته شدن دریچه میترال و تریکوسپید است. این صدا شروع سیستول را مشخص می کند. به صورت صدای زیر بوده و با دیافراگم گوشی در نوک قلب (کانون میترال) و کنار تحتانی استرنوم بهتر شنیده می شود. همزمان با نبض کاروتید و اپیکال است. مدت این صدا ۰/۱۴ – ۰/۱ ثانیه است. S1 از نظر قواعد صدا بصورت لاب یا پوم شنیده می شود. در نارسایی قلب و یا تنگی دریچه میترال، افزایش BP، پرکاری تیروئید، و ورزش قوی، S1 ضعیف شنیده می شود.

صدای دوم (S2)

صدای دوم مربوط به بسته شدن دریچه های ریوی و آئورت است. این صدا زیر بوده و با دیافراگم گوشی در قاعده قلب بهتر شنیده می شود. از نظر قواعد صدا به صورت داپ یا تَ شنیده می شود. S2 انتهای سیستول و شروع دیاستول (مرحله پر شدن بطنها) را نشان می دهد. مدت S2 حدود ۰/۱۱ ثانیه است.

 صدای سوم (S3) یا گالوپ دیاستولیک بطنی

در ابتدای دیاستول و با انبساط بطن، خون از دهلیز روی خون باقیمانده بطن ریخته شده و صدای مخصوصی به صورت بم شنیده می شود. این صدا با قسمت بل گوشی در نوک قلب در حالیکه مددجو در وضعیت مایل به چپ قرار دارد بهتر شنیده می شود. مدت این صدا کمتر از ۰/۲۰ ثانیه است. از نظر قواعد صدا به صورت پوم، تَ تَ شنیده می شود.

صدای چهارم قلب چیست

صدای چهارم (S4) یا گالوپ دیاستولیک دهلیزی ناشی از انقباض دهلیز در انتهای دیاستول و قبل از سیستول می باشد که از این جهت صدای پره سستول هم گفته می شود. این صدا قبل از صدای S1، به صورت بم، و با بل گوشی در قاعده قلب وقتی که مددجو در وضعیت درازکش به پشت و کمی مایل به چپ قرار می گیرد بهتر شنیده می شود. از نظر قواعد صدا به صورت تَ تَ، پوم شنیده می شود. در افراد بالای ۵۰ سال بطور طبیعی شنیده می شود ولی در افراد کمتر از این سن نباید شنیده شود. این صدا معمولا در MI (بطور گذرا)، هیپرتروفی و فیبروز بطنی، کاردیومیوپاتی، و هیپرتانسیون شنیده می شود.

 

دکتر سپیده پزشکی، متخصص قلب و عروق و فلوشیپ بیماری‌های قلبی مادرزادی از سوئيس

سیستم پرسش و پاسخ

ثبت سوال جدید

برای ثبت پرسش خود از دکتر می توانید از این قسمت استفاده کنید.پاسخ شما تا 5روز از طریق پیامک و ایمیل اطلاع رسانی خواهد شد.

پیگیری سوال قبل

برای پیگیری پاسخ سوال خودتون و نمایش آن کد رهگیری خود را در این قسمت وارد کنید.
تصاویر پیوست امکان انتخاب تا ۵ تصویر وجود دارد. جهت انتخاب چندگانه کلید Ctrl را نگه دارید.
© همیارسیستم
پرسش از دکتر